Dekomunizacja łódzkich ulic

Dekomunizacja łódzkich ulic

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi odbyła się konferencja prasowa wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau, dyrektora łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Dariusza Roguta..

więcej »
Peter Hagedorn doktorem honoris causa Politechniki Łódzkiej

Peter Hagedorn doktorem honoris causa Politechniki Łódzkiej

W ceremonii nadania przez senat PŁ najwyższej akademickiej godności profesorowi nauk technicznych Peterowi Hagedornowi wziął udział wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

więcej »
Wojska Obrony Terytorialnej w województwie łódzkim

Wojska Obrony Terytorialnej w województwie łódzkim

W Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Łodzi odbyło się spotkanie poświęcone kwestiom tworzenia i funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej na terenie województwa łódzkiego.

więcej »
Zamówienia publiczne
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę papieru kserograficznego
Data ogłoszenia: 07-12-2017 więcej Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego
Data ogłoszenia: 22-11-2017 więcej
Komunikaty prasowe

Data ogłoszenia: 2017-12-12 więcej Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 listopada Wydział ...
Data ogłoszenia: 2017-12-08 więcej
  Patronat honorowy
  Zdrowie
  Unia Europejska

Patronat honorowy

Patronat Honorowy Wojewody Łódzkiego lub udział w Komitecie Honorowym jest szczególnym wyróżnieniem wybranych przedsięwzięć na terenie województwa łódzkiego, podkreślającym charakter wydarzenia o istotnym znaczeniu społecznym, gospodarczym, edukacyjnym, kulturalnym, naukowym, sportowym dla regionu.  

czytaj więcej »

Reforma edukacjimaluch+500+Karta Dużej RodzinyBezpieczeństwo teleinformatyczne E-administracja - zadowolony klientNagroda gospodarcza województwa łódzkiegoZima 2017/2018Serwis "Niepodległość"Wojewódzkie Centrum Zarządzania KryzysowegoLokalizacja urzęduInicjatywa Obywatel
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane