Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
2 lutego 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność § 4 uchwały Nr XLIII/266/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzi pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2018 rok.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane