Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
21 grudnia 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. znak PNIK-I.4131.1010.2018
20 grudnia 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 20 grudnia 2018 r. znak PNIK-I.4131.1007.2018 stwierdzające nieważność 1) § 8 ust. 4; 2) § 73 ust. 2 w zakresie wyrazów „na własny koszt”; statutu będącego załącznikiem do uchwały nr LVI/283/2018 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Łęki Szlacheckie.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane