Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
9 sierpnia 2019 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.729.2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/98/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicach: Mazowieckiej i Unii Europejskiej, w całości.
9 sierpnia 2019 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.712.2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. stwierdzające nieważność zarządzenia Nr 128/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 5 lipca 2019 r. zmieniającego zarządzenie Nr 117/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sielcu, Szkoły Podstawowej w Januszewicach, Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curii w Opocznie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza.
6 sierpnia 2019 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.698.2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. stwierdzające nieważność § 6 uchwały Nr IX/68/2019 Rady Gminy Dalików z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Dalikowie Filia Biblioteczna dla Dzieci i Młodzieży w Dalikowie zlokalizowanej w Dalikowie ul. Łęczycka 1
5 sierpnia 2019 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.702.2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr X/56/19 Rady Gminy Głuchów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głuchów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
5 sierpnia 2019 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.700.2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/69/2019 Rady Gminy Dalików z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dalików oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane