Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
3 grudnia 2020 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.820.2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXII/134/2020 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 22 października 2020 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warta
3 grudnia 2020 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.819.2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXVI/205/2020 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Sieradzkiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych w roku 2021.
3 grudnia 2020 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.817.2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. stwierdzające nieważność § 1, § 2, § 3 ust. 2, § 4 ust. 1, § 5, § 7 ust.1 Załącznika do uchwały Nr XIX/130/2020 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zasad powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane