Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
21 czerwca 2019 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.595.2019 z 21 czerwca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały nr VII/90/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
10 czerwca 2019 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.539.2019 z dnia 10 czerwca 2019r. stwierdzające nieważność stwierdzam nieważność § 8 ust. 4 i § 11 ust. 6 załącznika do uchwały Nr VIII/51/19 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonych przez Powiat Brzeziński z prośbą o publikację na stronie naszego urzędu
6 czerwca 2019 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.515.2019 z dnia 6 czerwca 2019r. stwierdzające nieważność § 2 uchwały nr 47/VIII/19 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego w zakresie wyrazów: „ustnego nieograniczonego”
5 czerwca 2019 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.563.2019 z dnia 5 czerwca 2019r. stwierdzające nieważność stwierdzam nieważność uchwały nr VII/58/19 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Sadowiec i Kolonia Lisowice w gminie Działoszyn, w całości.
5 czerwca 2019 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.514.2019 z dnia 5 czerwca 2019r. stwierdzające nieważność stwierdzam nieważność uchwały Nr VII/59/19 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane