Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
25 listopada 2016 Rozstrzygnięcie nadzorcze z 25 listopada 2016 r. Rady Gminy Tomaszów Maz. stwierdzające nieważność uchwały nr XXXII/171/16 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 24 października 2016 r. w sprawie poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016r. dotyczącego przyłączenia do miasta Opola części terenów gmin Dobrzeń Wielki, Dabrowa, Komprachcice i Prószków.
23 listopada 2016 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność punktów 10, 15 zd. 2, 24 w zakresie wyrazów „oraz wyciągnięciem konsekwencji karnych”, 27, 28 myślnik 5-8 oraz informacji zawartej na końcu uchwały (brak oznaczenia jednostki redakcyjnej) dotyczącej ważnych numerów telefonów, zawartych w załączniku do uchwały Nr XXII/136/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 17 października 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni w Świetlicy Środowiskowej w Kłopoczynie Gmina Sadkowice
22 listopada 2016 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/167/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 25 października 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Chechło Pierwsze i Chechło Drugie oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Orpelów i Poleszyn w gminie Dobroń, w całości.
9 listopada 2016 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/205/16 Rady Gminy Sławno z dnia 28 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Sławno na gruntach obrębu Olszowiec, Wygnanów i Sławno Kolonia, w części dotyczącej § 18 pkt 2 lit. b.
2 listopada 2016 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody łódzkiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVIII/360/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż dróg krajowych w województwie łódzkim, po których przejeżdża ponad 6 mln pojazdów rocznie
2 listopada 2016 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVIII/359/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej
2 listopada 2016 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVIII/358/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane