Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
24 kwietnia 2019 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.401. 2019 z dnia 24 kwietnia 2019r. stwierdzające nieważność § 26 pkt 3 załączników Nr 1 – 21 do uchwały Nr VI/38/2019 Rady Gminy Bolimów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Bolimów
8 kwietnia 2019 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.318. 2019 r. z dnia 8 kwietnia 2019r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/44/19 Rady Miejskiej w Działoszynie w sprawie projektu planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Działoszyn obowiązującego od dnia 1 września 2019 r.
5 kwietnia 2019 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.296. 2019 r. z dnia 5 kwietnia 2019r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/45/19 Rady Miejskiej w Działoszynie w sprawie projektu planu sieci oraz obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Działoszyn, obowiązującego od dnia 1 września 2019 r.
5 kwietnia 2019 bip@lodz.uw.gov.pl Załączniki14:17 (1 godzinę temu) do ja https://bip.lodzkie.eu/page/214,rozstrzygniecia-nadzorcze.html Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.921. 2018 z dnia 15 listopada 2018r. stwierdzające nieważność uchwały nr LIV/471/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stryków
4 kwietnia 2019 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.340. 2019 r. z dnia 2 kwietnia 2019r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/20/18 Rady Gminy Ładzice z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Zakrzówek Szlachecki, w części dotyczącej terenów oznaczonych w ww. uchwale symbolami 6MN i 7MN
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane