Obwieszczenia wojewody

Miesiąc:
3 lipca 2019 Obwieszczenie Nr 14/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie przyznania środków z dotacji podmiotowej ujętej w ustawie budżetowej na 2019 rok w części 85/10 – województwo łódzkie, z przeznaczeniem na dofinansowanie dopłat do biletów ulgowych dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie.
1 lipca 2019 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie 36 § 1 i 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 9ac ust. 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym zawiadamiam, że wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, złożony 28.03.2019 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego, polegającego na przebudowie linii kolejowej nr 14 na odcinku Łódź Kaliska – stacja Lublinek od km 0,000 do km 7,140 (w ramach zadania pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 14, 811, na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski – etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola”), zlokalizowanego na nieruchomościach na terenie Miasta Łódź, na działkach w obrębach ewidencyjnych P-17, P-23, P-24, P-26, P-27, P-28, P-33, P-36, P-37, G-53, nie może zostać rozpatrzony w ustawowym terminie, określonym w art. 35 § 3 Kpa.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane