Obwieszczenia wojewody

Miesiąc:
17 listopada 2020 Obwieszczenie Nr 29/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 17 listopada 2020 r., w sprawie przyznania środków z dotacji podmiotowej ujętej w ustawie budżetowej na 2020 rok w części 85/10 – województwo łódzkie, z przeznaczeniem na dofinansowanie dopłat do biletów ulgowych dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie.
16 listopada 2020 Obwieszczenie Nr 28/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 października 2020 r. o sprostowaniu błędu.
6 listopada 2020 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - DECYZJA Nr 226 / 20 o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), zwanej dalej kpa, oraz art. 19a ust. 1 i 3 w związku z art. 19b ust. 1, art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1554, ze zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 8, 90-042 Łódź z 28.09.2020 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, zezwalam Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 8, 90-042 Łódź na wejście na teren nieruchomości położonych w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, oznaczonych niżej wymienionymi numerami ewidencyjnymi działek według katastru nieruchomości, w celu przeprowadzenia badań geologicznych dla inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, (art. 38, pkt 4, ppkt h) pn. „Budowa gazociągu Kalisz – Sieradz – Meszcze wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego i wielkopolskiego” w zakresie zadania pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 DN 500 relacji Sieradz – Kalisz”,:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane