Obwieszczenia wojewody

Miesiąc:
20 września 2019 Obwieszczenie nr 19/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztów odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa łódzkiego z wyłączeniem miasta Lodzi i dla miasta Łodzi, na okres półroczny: IV kwartał 2019 roku i I kwarta! 2020 roku
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane