Rozporządzenia wojewody

Miesiąc:
4 kwietnia 2019 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.299. 2019 r. z dnia 3 kwietnia 2019r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/70/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr IV/49/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wierzejskiej – „Strzelnica” w Piotrkowie Trybunalskim, w całości
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane