Rozporządzenia wojewody

Miesiąc:
17 stycznia 2020 Rozporządzenie Nr 2/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypa ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tym obszarze
9 stycznia 2020 Rozporządzenie Nr 1/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane