Rozporządzenia wojewody

Miesiąc:
11 marca 2020 Rozporządzenie Nr 13/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie nakazania zamykania przejść dla zwierząt wzdłuż drogi ekspresowej S8 na obszarze województwa łódzkiego
10 marca 2020 Rozporządzenie Nr 12/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane