Zarządzenia wojewody

Miesiąc:
Numer25
Data23 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 25/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu pomieszczenia garażowego na nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer24
Data21 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 24/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice
Pliki do pobrania


Numer23
Data20 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 23/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 20 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie oceny ofert konkursowych w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020
Pliki do pobrania


Numer22
Data17 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 22/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 17 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu oraz określenia wynagrodzenia dla członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer21
Data17 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 21/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia osób wyznaczonych do pracy podczas kwalifikacji wojskowej w 2020 r. w wojewódzkiej i powiatowych komisjach lekarskich działających na terenie województwa łódzkiego
Pliki do pobrania


Numer20
Data17 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 20/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie nadzoru sprawowanego przez Wojewódzką Komisję Lekarską w Łodzi nad działalnością powiatowych komisji lekarskich na terenie województwa łódzkiego w 2020 r.
Pliki do pobrania


Numer19
Data17 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr/19/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 17 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer18
Data14 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 18/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji zadań wynikających z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” na terenie województwa łódzkiego
Pliki do pobrania


Numer17
Data14 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 17/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania wniosków skierowanych przez starostów do Wojewody Łódzkiego o wyrażenie zgody na umorzenie w całości albo w części, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych z tytułu gospodarowania nieruchomościami mających charakter cywilnoprawny, przypadających Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez starostę, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej
Pliki do pobrania


Numer16
Data14 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 16/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 14 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do prowadzenia listy rzeczoznawców majątkowych w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
Pliki do pobrania


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane