Zarządzenia wojewody

Miesiąc:
Numer59
Data24 marca 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 59/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Polityki Ochrony Danych Osobowych dla Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer58
Data24 marca 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 58/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer57
Data18 marca 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 57/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa
Pliki do pobrania


Numer56
Data12 marca 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 56/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu od nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer55
Data12 marca 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 55/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer54
Data11 marca 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 54/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa łódzkiego
Pliki do pobrania


Numer53
Data9 marca 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 53/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo gruntów Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe położonych na terenie Miasta Skierniewice
Pliki do pobrania


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane