Zarządzenia wojewody

Miesiąc:
Numer35
Data8 lutego 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 35/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer34
Data8 lutego 2019
Tytuł zarządzenia Zarządzenie Nr 34/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Miasta Brzeziny w okręgu wyborczym nr 5 oraz w okręgu wyborczym nr 14
Pliki do pobrania


Numer33
Data7 lutego 2019
Tytuł zarządzenia Zarządzenie Nr 33/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie nadzoru sprawowanego przez Wojewódzką Komisję Lekarską w Łodzi nad działalnością powiatowych komisji lekarskich działających na terenie województwa łódzkiego w 2019 r.
Pliki do pobrania


Numer32
Data6 lutego 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 32/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na nieruchomości Skarbu Państwa


Numer31
Data6 lutego 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 31/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 6 lutego 2019 r. o zmienianie zarządzenia Nr 24/2019 w sprawie powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej
Pliki do pobrania


Numer30
Data6 lutego 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 30/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości przez Skarb Państwa w trybie bezprzetargowym oraz w sprawie udzielenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer29
Data6 lutego 2019
Tytuł zarządzenia Zarządzenie Nr 29/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości Skarbu Państwa z zastosowaniem bonifikaty
Pliki do pobrania


Numer28
Data5 lutego 2019
Tytuł zarządzenia Zarządzenie Nr 28/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer27
Data4 lutego 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 27/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 4 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer19
Data21 lutego 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 19/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
Pliki do pobrania


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane