Zarządzenia wojewody

Miesiąc:
Numer103
Data15 lipca 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 103/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie opracowania “Planów Operacyjnych Funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny na terenie województwa łódzkiego”
Pliki do pobrania


Numer102
Data15 lipca 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 102/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości przez Skarb Państwa w trybie bezprzetargowym oraz w sprawie udzielenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer101
Data15 lipca 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 101/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer100
Data14 lipca 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 100/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w trwały zarząd
Pliki do pobrania


Numer99
Data13 lipca 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 99/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Inspektora Ochrony Danych w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer98
Data10 lipca 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 98/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer97
Data9 lipca 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 97/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer96
Data6 lipca 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 96/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Będkowie
Pliki do pobrania


Numer95
Data3 lipca 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 95/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer94
Data1 lipca 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 94/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego przysługującego Skarbowi Państwa
Pliki do pobrania


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane