Zarządzenia wojewody

Miesiąc:
Numer77
Data26 maja 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 77/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 26 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych w związku z odstrzałem sanitarnym dzików na wyznaczonych obszarach województwa łódzkiego przez doraźne zgrupowanie zadaniowe sformowane z policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania polowania
Pliki do pobrania


Numer76
Data25 maja 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 76/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer75
Data20 maja 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 75/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer74
Data15 maja 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 74/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedur wewnętrznych powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer73
Data13 maja 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 73/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer72
Data12 maja 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 72/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi oraz powołania Zespołu do Spraw Dostępności w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer71
Data6 maja 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 71/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 6 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Państwowej Straży Łowieckiej w Łodzi oraz Regulaminu Mundurowego Państwowej Straży Łowieckiej w Łodzi
Pliki do pobrania


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane