Zarządzenia wojewody

Miesiąc:
Numer160
Data13 października 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 160/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Biura Spisowego w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer159
Data12 października 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 159/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer158
Data9 października 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 158/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer157
Data8 października 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 157/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer156
Data7 października 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 156/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer155
Data7 października 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 155/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym (awal) wnoszonych przez beneficjentów w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów zawieranych pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Beneficjentami Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus”
Pliki do pobrania


Numer154
Data7 października 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 154/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny ofert składanych w ramach opracowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus”
Pliki do pobrania


Numer153
Data6 października 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 153/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 6 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osób do Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji mienia przekazywanego przez Skarb Państwa Miastu Łódź
Pliki do pobrania


Numer152
Data2 października 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 152/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2020 r. w sprawie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer151
Data2 października 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 151/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego
Pliki do pobrania


  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane