Zarządzenia wojewody

Miesiąc:
Numer9
Data10 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 9/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Strzelce Wielkie
Pliki do pobrania


Numer8
Data10 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 8/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację robót budowlanych polegających na budowie budynku administracyjnego na nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w trwały zarząd
Pliki do pobrania


Numer7
Data10 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 7/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację robót budowlanych polegających na budowie budynku administracyjnego na nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w trwały zarząd
Pliki do pobrania


Numer6
Data10 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 6/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń na nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer5
Data9 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 5/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację robót budowlanych polegających na przebudowie budynku koszarowego na nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w trwały zarząd
Pliki do pobrania


Numer4
Data9 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 4/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 76/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do gruntów Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe położonych na terenie Miasta Kutno
Pliki do pobrania


Numer3
Data9 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 3/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do gruntów Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe położonych na terenie Gminy Ujazd
Pliki do pobrania


Numer2
Data3 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 2/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer1
Data3 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 1/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bedlno
Pliki do pobrania


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane