Aktualności

Laureaci konkursów o św. Maksymilianie Kolbe
15 czerwca 2011

W dużej sali obrad Rady Miejskiej w Łodzi odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów kilkudziesięciu laureatom wojewódzkich konkursów – literackiego, plastycznego i multimedialnego – zorganizowanych dla dzieci i młodzieży pod wspólnym hasłem „Święty Maksymilian Maria Kolbe uczy nas miłości do drugiego człowieka”. Podczas uroczystości uhonorowani zostali także nauczyciele – opiekunowie nagrodzonych i wyróżnionych uczestników konkursów.

Dzięki konkursowej rywalizacji, młodzi mieszkańcy naszego regionu (choć nie tylko oni) mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę o dziele, przesłaniu oraz świadectwach miłości św. Maksymiliana Kolbe do innych ludzi i oddać w ten sposób hołd temu świętemu i wielkiemu Polakowi w 70. rocznicę jego śmierci. W ustanowionym przez Senat RP Roku Kolbiańskim do rywalizacji stanęło około 900 dzieci i młodzieży – przede wszystkim z województwa łódzkiego, chociaż napłynęły także pojedyncze prace konkursowe z najdalszych zakątków Polski. Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowane zostały 272 prace (literackie, plastyczne, multimedialne) z 46 szkół, domów kultury, domów pomocy społecznej i domów dziennego pobytu. 49 uczestników finału wojewódzkiego konkursów otrzymało nagrody i wyróżnienia w kilku kategoriach.

Na uroczyste podsumowanie konkursów, zorganizowanych przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej, Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach i Katolickie Szkoły Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łodzi, do reprezentacyjne sali posiedzeń łódzkiej Rady Miejskiej - oprócz laureatów i ich nauczycieli-opiekunów - przybyli między innymi reprezentanci senatorów RP i posłów do Parlamentu Europejskiego (byli oni fundatorami wielu cennych nagród), przedstawiciele Radia Niepokalanów oraz niemałe grono duchownych i katolików świeckich. Obecni byli: ksiądz biskup Ireneusz Pękalski z archidiecezji łódzkiej, doradca wojewody łódzkiego Jolanty Chełmińskiej Wiesława Zewald i łódzki kurator oświaty Jan Kamiński, którzy wręczali nagrody i gratulowali laureatom i wyróżnionym oraz ich nauczycielom.

W konkursie literackim laureatami I nagród zostali: w kategorii szkół podstawowych – Natalia Gibka i Bartosz Misztal – oboje ze Szkoły Podstawowej nr 174 w Łodzi (opiekunka Andżelika Wasiewicz), w kategorii szkół gimnazjalnych – Michalina Zgórzyńska z Gimnazjum nr 2 w Kutnie (opiekunka Anna Michalak) i Piotr Budzyński z Katolickiego Gimnazjum SPSK w Łodzi (opiekunka Agnieszka Domagała), w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – Miłosz Łaski z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach (opiekunka Anna Kłosińska).

Laureatami I nagród w konkursie multimedialnym zostali: w kategorii szkół podstawowych – Jakub Stejbach ze Szkoły Podstawowej w Goszczanowie (opiekun ks. Mateusz Setecki), w kategorii szkół gimnazjalnych – Agata Dłubak z Publicznego Gimnazjum w Pajęcznie (opiekunowie: Ewa Wlaźlak, Sławomir Kuligowski i Joanna Noremberg).

W konkursie plastycznym laureatami I nagród zostali: w kategorii szkół podstawowych – Aleksandra Karlińska ze Szkoły Podstawowej nr 120 (opiekun siostra Bogna – Grażyna Bujak) i kategorii szkół gimnazjalnych – Olga Jóźwiak z Gimnazjum nr 2 w Kutnie (opiekunka Jolanta Krupińska).

Wśród wielu cennych nagród, ufundowanych między innymi przez senatorów RP i posłów do Parlamentu Europejskiego, były na przykład: pielgrzymka do klasztoru o.o. Franciszkanów w Niepokalanowie, wycieczka do stolicy (zwiedzanie Sejmu i Senatu RP, połączone z lekcją historii) oraz do Brukseli (do Parlamentu Europejskiego).

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane