Aktualności

Gaudeamus na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Pabianicach
7 października 2013

Wyjątkowo odświętną oprawę miała tegoroczna inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Pabianicach w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej tamtejszego Miejskiego Ośrodka Kultury. Dla studentów tej uczelni rozpoczęcie kolejnego roku studiów już samo w sobie jest wielkim świętem, ale tym razem dodatkowe powody do świętowania były jeszcze przynajmniej dwa…

Pierwszy powód to radość z jubileuszu 10-lecia pabianickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, drugi zaś to uhonorowanie Złotym Krzyżem Zasługi pani Lidii Berner - prezesa zarządu tej uczelni od początku jej istnienia.

Wysokie odznaczenie, będące też wyrazem uznania dla dotychczasowego dorobku całego uniwersytetu, pani prezes otrzymała – wraz z serdecznymi gratulacjami i najlepszymi życzeniami - z rąk wojewody łódzkiego Jolanty Chełmińskiej, której towarzyszył dyrektor generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – Sławomir Wasilczyk.

Kwiaty, upominki, listy gratulacyjne i osobiste wyrazy uznania złożyli też pani Lidii Berner licznie przybyli na inaugurację najwyżsi przedstawiciele władz powiatu pabianickiego i samych Pabianic, a także lokalnych instytucji, związków i organizacji społecznych, między innymi Towarzystwa Przyjaciół Pabianic, duchowieństwa i NSZZ „Solidarność”.

Wykład inauguracyjny na temat współczesnych problemów wychowania młodzieży wygłosił prof. dr hab. Michał Seweryński, który przyczyn dzisiejszego kryzysu wychowania młodego Polaków upatruje przede wszystkim w powszechnym odwrocie Polski i Europy od wartości chrześcijańskich, stanowiących przecież - także dla niewierzących - fundament europejskiej cywilizacji i kultury.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane