Aktualności

Ochrona infrastruktury krytycznej wspólnym zadaniem operatorów i administracji publicznej
10 lutego 2017

Pod auspicjami Wojewody Łódzkiego zorganizowano II Forum Infrastruktury Krytycznej. – Było wiele konstruktywnych wniosków, ciekawych dyskusji i bardzo merytorycznych referatów – komentują organizatorzy z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Co to infrastruktura krytyczna? W największym skrócie można zdefiniować ją jako wszelkie systemy, obiekty, urządzenia, instalacje i usługi, kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, a także funkcjonowania administracji państwowej, instytucji i przedsiębiorstw. Po wejściu w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych elementy infrastruktury krytycznej objęte zostały obowiązkową ochroną co nałożyło na operatorów nowe zadania, a na administrację publiczną dodatkową odpowiedzialność.

Zawiłości wymogów ustawowych przybliżali zebranym Radosław Malanowski i Jacek Zachor – funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji, a także przedstawiciel Łódzkiej Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Krzysztof Brzozowski z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Był to dobry wstęp do dyskusji na temat usprawnienia współpracy między wszystkimi podmiotami, które zaangażowane są w bezpieczeństwo kluczowych dla funkcjonowania kraju systemów, obiektów i instalacji.

- Jesteśmy świadomymi operatorami, którym leży na sercu troska o nieprzerwane funkcjonowanie infrastruktury krytycznej, którą zawiadujemy. Patrzymy na kwestię nie tylko z perspektywy interesu naszych firm, ale również bezpieczeństwa państwa polskiego – podsumował spotkanie jeden z zaproszonych gości.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane