Aktualności

Łódzkie „Warsztaty Niewydolności Serca” z udziałem wybitnych specjalistów z całej Polski
11 lutego 2017

W hotelu andel’s w Łodzi odbyła się kolejna edycja konferencji „Warsztaty Niewydolności Serca”, w której uczestniczyli zajmujący się leczeniem niewydolności serca wybitni specjaliści z przodujących ośrodków kardiologicznych w Polsce – w Warszawie, Zabrzu, Gdańsku, Krakowie, Kielcach i w Łodzi.

Honory gospodarza konferencji pełniła stojąca na czele jej komitetu naukowego i organizacyjnego prof. dr hab. med. Małgorzata Lelonek FESC (Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Poradnia Kardiologiczna, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi). Z zaproszenia organizatorów skorzystał zaś - między innymi - wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, który w imieniu władz województwa powitał uczestników warsztatów.

Zwracając się do organizatorów i uczestników konferencji, wicewojewoda łódzki powiedział między innymi: - Serdecznie witam na ziemi łódzkiej – w Łodzi. Dziękuję bardzo za zaproszenie! Jako wicewojewoda łódzki, cieszę się, że warsztaty z tak ważnego tematu, jak niewydolność serca, odbywają się w Łodzi, w województwie łódzkim.

- Myślę, że temat ten jest jednym z najważniejszych w medycynie. Mówię to jako lekarz z 34-letnim stażem - jako internista, który przez 33 lata codziennie musiał mierzyć się z problemem, jakim jest ostra czy przewlekła niewydolności serca – powiedział wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk. - Życzę mądrych, dobrych i owocnych obrad!

Na program łódzkiej konferencji składały się cztery sesje – dwie dydaktyczne i dwie warsztatowe - poświęcone najnowszym osiągnięciom kardiologii klinicznej. Prelegenci – wybitni znawcy przedmiotu – starali się odpowiedzieć na wiele pytań szczegółowych, sprowadzających się wszakże do jednego pytania zasadniczego: jak poprawić opiekę nad chorymi cierpiącymi na niewydolność serca – schorzenie, które stanowi dziś nie tylko narastający problem zdrowotny, ale także społeczny.

Inaugurująca kolejne łódzkie „Warsztaty Niewydolności Serca” sesja dydaktyczna przebiegała pod hasłem „Niewydolności serca Anno Domini 2017”. W tej części konferencji interesujące, wielce przydatne w praktyce lekarskiej prelekcje wygłosili: dr hab. med. Tomasz Rywik z Warszawy („Niewydolność serca – skala problemu, prewencja, klasyfikacja”), prof. dr hab. med. Małgorzata Lelonek z Łodzi („Przewlekła niewydolność serca – nowe wytyczne, nowe wyzwania”), dr med. Michał Chudzik z Łodzi („Elektroterapia w niewydolności serca – co nowego w wytycznych?”) i prof. dr hab. med. Beata Wożakowska-Kapłon z Kielc („Migotanie przedsionków w nowych wytycznych – który lek przeciwzakrzepowy wybrać?”).

Temat przewodni drugiej sesji dydaktycznej brzmiał „Ostra niewydolność serca w nowych wytycznych ESC”, a dwie sesje warsztatowe poświęcone były nowym możliwościom leczenia HFrEF (praktycznemu przewodnikowi w tym zakresie) oraz dylematom klinicznym w niewydolności serca.

Zorganizowane w łódzkim  hotelu andel’s „Warsztaty Niewydolności Serca” patronatem objęli: JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Sekcja Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane