Aktualności

S-14 – dobre wieści z Ministerstwa!
18 maja 2017

To pierwszy krok w kierunku budowy zachodniej obwodnicy Łodzi. Podczas konferencji prasowej w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz jego zastępca, podsekretarz stanu Jerzy Szmit, uroczyście podpisali skierowanie do postępowania przetargowego budowy tego fragmentu drogi krajowej S-14. W konferencji uczestniczyli także wojewoda łódzki Zbigniew Rau i poseł na Sejm RP – Joanna Kopcińska.

Po powitaniu przez wojewodę Zbigniewa Rau głos zabrał minister Andrzej Adamczyk. – W ostatnim czasie wzmogła się debata na temat inwestycji drogowych w regionie i w Łodzi z powodu pewnych turbulencji, które pojawiły się w procesie inwestycyjnym budowy zachodniej obwodnicy miasta – mówił.

Co to za turbulencje? W poprzednim przetargu na tę część drogi S-14 przeznaczono, zgodnie z limitem, 1,790 mld zł. Tymczasem najtańsza oferta – firmy Budimex – była o 264 miliony wyższa. Ministerstwo, dbające przecież o publiczne pieniądze, unieważniło przetarg. – Od razu złożyliśmy deklarację, że zostanie sformułowana nowa oferta przetargowa, ale na nowych warunkach – podkreślał Jerzy Szmit.

Przy ewentualnym przyjęciu oferty Budimeksu, praktyczny koszt realizacji jednego kilometra drogi wyniósłby 72 miliony złotych. Dla porównania, w Niemczech średni koszt identycznego odcinka trasy wynosi około 9 mln euro, przy bardzo podobnych warunkach geologicznych i hydrogeologicznych. Czyli „łódzki” fragment S-14 byłby niemal dwukrotnie droższy niż u naszych zachodnich sąsiadów. Tymczasem w Polsce udaje się budować taniej. – Wczoraj odwiedziliśmy budowę drogi ekspresowej S-17, gdzie cena jednego kilometra drogi to 25 milionów złotych – podkreślił minister Andrzej Adamczyk.

Andrzej Adamczyk mówił także o innej inwestycji, bardzo istotnej dla stolicy regionu i całego województwa, czyli o tunelu średnicowym pod Łodzią. – Zapewne jeszcze jesienią podpiszemy umowy z wykonawcą – powiedział minister i zapewnił, że zakończenie inwestycji miałoby miejsce jeszcze przed rokiem 2022, kiedy w Łodzi może być zorganizowana wystawa EXPO.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane