Aktualności

Wnioski po nawałnicach
7 września 2017

Wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Niezwykle ważne spotkanie poświęcone było podsumowaniu działań po nawałnicy, która przeszła nad regionem łódzkim 10 sierpnia 2017 roku, a przede wszystkim rozwiązaniem problemów, które wystąpiły podczas działań podejmowanych przez służby, inspekcje i straże oraz władze samorządowe.

Uczestnicy rozmawiali o – często bardzo trudnym – usuwaniu awarii energetycznych i przekazywaniu informacji o postępach prac. Jak uzgodniono, przekazywanie wiadomości (np. przez firmy państwowe) mieszkańcom terenów dotkniętych katastrofami wymaga usprawnienia. Zgromadzeni dyskutowali również o obiegu informacji w ramach systemu zarządzania kryzysowego oraz analizowali m.in. działania prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

W spotkaniu wzięli udział między innymi: starosta łaski Teresa Wesołowska, starosta pabianicki Krzysztof Habura, burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski, zastępca burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Krzysztof Papiński i wójt gminy Dobroń Robert Jarzębak. Obecni byli również przedstawiciele służb: bryg Grzegorz Janowski – zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, mł insp. Tomasz Olczyk – zastępca komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz dyrektorzy w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim: Jacek Marek Michalak (Wydział Infrastruktury i Rolnictwa), Piotr Cieplucha (Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej) oraz Marcin Szmaja (zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane