Aktualności

Rocznica utworzenia Uniwersytetu Łódzkiego
23 maja 2018

W auli Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego zebrał się Senat UŁ. W uroczystym posiedzeniu z okazji 73. rocznicy utworzenia największej łódzkiej uczelni oraz 40-lecia współpracy UŁ z Uniwersytetem Justusa Liebiga w Giessen uczestniczył dyrektor generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Mirosław Suski.

Aby uczcić 40-letnią współpracę pomiędzy UŁ, a Uniwersytetem Justusa Liebiga w Giessen w uroczystości wziął udział rektor niemieckiego uniwersytetu - prof. Joybrato Mukherjee , a także pracownicy uczelni oraz parlamentarzyści: Ryszard Bronisławski oraz Cezary Grabarczyk. Obecni byli również poprzedni rektorzy największej łódzkiej uczelni: wicemarszałek Senatu prof. Michał Seweryński, prof. Wiesław Puś, poseł na Sejm RP prof. Włodzimierz Nykiel oraz rektor Politechniki Łódzkiej Sławomir Wiak. Z zaproszenia skorzystali również: metropolita łódzki Grzegorz Ryś oraz przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kacprzak.

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego Antoni Różalski odczytał list od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Czytamy w nim między innymi: „Jubileusz 73. lecia Uniwersytetu Łódzkiego to moment szczególnie ważny dla społeczności akademickiej, wszystkich pracowników i studentów. Stajecie Państwo przed dziedzictwem uczelni dokonanej przez swoich poprzedników i czujecie zasłużoną dumę z przynależności do rodziny uniwersytetu. Obchodzicie Państwo swoje święto w czasie przełomowym dla polskiej nauki”.

- Podpisanie w 1978 roku umowy o bezpośredniej współpracy między UŁ, a Uniwersytetem Justusa Liebiga wpisało się wówczas w realizację polityki otwarcia Uniwersytetu Łódzkiego – podkreślił rektor Uniwersytetu Łódzkiego Antoni Różalski. I dodał: - Warto pamiętać, że zawarcie tej umowy w sytuacji podziału politycznego ówczesnej Europy było wydarzeniem wielkie wagi. Dzisiaj żyjąc w innych warunkach w zjednoczonej Europie, szczególnie powinniśmy docenić tamte wysiłki władz uczelni i społeczności akademickiej obu uniwersytetów – powiedział rektor UŁ.

Uroczyste posiedzenie Senatu było też dobrą okazją, by kilkunastu osobom szczególnie zasłużonym dla uczelni wręczyć medale Universitatis Lodziensis Merentibus, Universitatis Lodziensis Amico, Universitatis Lodziensis Alumno Laude Dignissimo. Ponadto wyróżniający się pracownicy uczelni uhonorowani zostali nagrodami rektora za szczególne osiągnięcia naukowe. Rektor Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen, prof. Joybrato Mukherjee, otrzymał z rąk władz UŁ medal Universitas Lodziensis Amico, a prof. Joanna Jabłkowska, dziekan Wydziału Filologicznego UŁ, medal uczelni z Giessen.

Początki współpracy między Uniwersytetem w Giessen a Uniwersytetem Łódzkim rozpoczęły się od osobistych kontaktów nawiązanych przez profesorów reprezentujących nauki ekonomiczne i zarządzania. Pierwsze, zapoznawcze spotkanie odbyło się w roku 1973. Do formalnego nawiązania współpracy pomiędzy UŁ i JLU ze strony polskiej przyczynili się prof. W. Welfe, J. Tylman, prof. J. Kortan, J. Górski i A. Szpunar, a z niemieckiej m.in.: prof. Karl Alewell – wieloletni prezydent JLU, prof. Armin Bohnet – pierwszy pełnomocnik ds. współpracy, Peter Cramer, Dietger Hahn oraz Manfred Schulz.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane