Aktualności

Barbórka w Bełchatowie
4 grudnia 2018

Górnicy z kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie tradycyjnie obchodzili Barbórkę. W górniczym święcie wzięli udział między innymi: sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, wojewoda łódzki Zbigniew Rau oraz marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Uroczysty dzień rozpoczął się poranną mszą świętą, po której nastąpił przemarsz ulicami Bełchatowa na akademię barbórkową, która odbyła się w Hali Widowiskowo-Sportowej. Tam najbardziej zasłużonym sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski wręczył medale i odznaczenia.

List od Prezydenta RP odczytał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski. Czytamy w nim między innymi: „Górnictwo polskie to znacznie więcej niż bogata tradycja trwale wpisana w nasze dzieje ojczyste. To nie tylko historia, lecz przede wszystkim teraźniejszość. Przemysł wydobywczy i energetyka oparta na rodzimych kopalinach są bowiem i w dającej się przewidzieć perspektywie pozostaną fundamentem bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego Polski”

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau odczytał list od Premiera Mateusza Morawieckiego.Czytamy w nim między innymi: „Barbórka to jeden z najcenniejszych skarbów naszego narodowego dziedzictwa. To wielkie święto górników i ich najbliższych, pracowników zaplecza przemysłu wydobywczego oraz nadzoru górniczego. Uroczystości barbórkowe przekonują o sile i pięknie  górniczej tradycji, współtworzą tożsamość górniczego stanu. Przekazywany z pokolenia na pokolenie etos górniczej pracy jest źródłem wartości aktualnych, mimo zmieniających się warunków społecznych i gospodarczych.

Polski przemysł wydobywczy stanowi napęd energetyczny polskiej gospodarki. Rząd określił zamierzenia i politykę wobec górnictwa w dwóch programach przyjętych przez Radę Ministrów: Programie dla Sektora Górnictwa Węgla Kamiennego i Programie dla Sektora Górnictwa Węgla Brunatnego. Oba zostały przygotowane we współpracy ze stroną społeczną, przedsiębiorcami i jednostkami naukowo-badawczymi. Program dla Sektora Górnictwa Węgla Brunatnego jest mapą drogową dla rozwoju inwestycji w tym obszarze”.

- 80 proc. energii elektrycznej wytwarzanej w Polsce pochodzi właśnie z węgla, z czego właśnie 30 proc. z węgla brunatnego. Dlatego zarówno dla Polski, jak i dla PGE węgiel brunatny tuż po węglu kamiennym stanowi obecnie kluczowa rolę w  gospodarce zwłaszcza, że nasze pokłady wydobywają 80 proc. tego surowca – zaznaczył wiceprezes PGE Ryszard Wasiłek.

Pełniący obowiązki prezesa spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Radosław Rasała podkreślił: - Tutaj, gdzie bije energetyczne serce Polski, doskonale zdajemy sobie sprawę, że bez ciężkiej pracy górników przez 24 godziny na dobę, nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowanie sektora elektroenergetycznego oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski. Węgiel brunatny to nie tylko wieloletnia tradycja, ale również najbliższa przyszłość naszego kraju, o którą już musimy zadbać - dodał Radosław Rasała

W uroczystości wzięli udział: sekretarz stanu Główny Geolog Kraju Mariusz Orion Jędrysek, oraz parlamentarzyści: Małgorzata Janowska,Dariusz Kubiak, Grzegorz Lorek, Antoni Macierewicz, Anna Milczanowska, Przemysław Blaszczyk, Wiesław Dobkowski i  wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Mieczysław Łuczak. Obecni byli również: wiceprezes PGE Ryszard Wasiłek , przedstawiciele Rady Nadzorczej PGE GiEK Iwona Warsewicz, Zdzisław Markiewicz i Sławomir Wochna,  p.o prezesa zarządu PGE GiEK Radoslaw Rasała oraz dyrektorzy PGE GiEK oddział KWB Bełchatów Marian Rainczuk i PGE GiEK oddział KWB Turów Leszek Sondaj.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane