Aktualności

Spotkanie z pracodawcami w ŁUW
5 grudnia 2018

W siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie z pracodawcami poświęcone zagadnieniom związanym z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Gospodarzami spotkania byli: wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małgorzata Wójcik-Powłoka oraz jej zastępca Zbigniew Natkański.

Intencją spotkania było wypracowanie formy współpracy pomiędzy pracodawcami z województwa łódzkiego a administracją rządową, której głównym celem jest skrócenie czasu oczekiwania zatrudnianych w regionalnych przedsiębiorstwach cudzoziemców na decyzję pobytową.

- Rekordowo niski poziom bezrobocia w Polsce cieszy, ale paradoksalnie z drugiej strony stwarza realne problemy dla pracodawców. Utrzymanie obecnego tempa rozwoju gospodarczego kraju, na którym nam wszystkim bardzo zależy, nierozerwalnie związane jest ze wzrostem popytu na pracę.  Legalizacja pobytu i pracy odgrywają kluczowe znaczenie w tej kwestii – podkreślił wicewojewoda Karol Młynarczyk.

W trakcie spotkania omówiono problematykę związaną z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców oraz kwestie dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Zaprezentowano również nową aplikację dla klientów Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Aplikacja umożliwi wypełnienie wniosków on-line. Generator dostępny będzie w trzech językach: polskim, angielskim i ukraińskim. Będzie informował o tym, jak należy poprawnie wypełnić wniosek jednocześnie monitorując jakość jego wypełnienia. Głównym celem aplikacji jest zwiększenie liczby poprawnie i czytelnie wypełnionych wniosków o legalizację pobytu i pracy, co w efekcie znacznie skróci czas obsługi klienta, a w konsekwencji oczekiwania na wydanie decyzji.

W odpowiedzi na wyzwanie jakim jest stale rosnącą liczba wniosków o zezwolenie na pracę kierowanych do Urzędu Wojewódzkiego, kadra pracownicza Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców przejdzie dodatkowe szkolenia. Urzędnicy wezmą udział w zajęciach: języków obcych, badania autentyczności dokumentów, pracy z klientem z innego kręgu kulturowego, a także języka migowego.

Spotkanie stanowi kolejną odsłonę warsztatów organizowanych przez Urząd Wojewódzki w Łodzi poświęconych tej kwestii. Żywa dyskusja w trakcie i długa wymiana spostrzeżeń świadczy o priorytetowym znaczeniu tematu dla całego regionu.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane