Aktualności

Nowi pracownicy administracji rządowej
17 grudnia 2018

Kilkudziesięciu pracowników Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz jednostek administracji zespolonej odebrało zaświadczenia o ukończeniu służby przygotowawczej z wynikiem pozytywnym. Dyplomy wręczył dyrektor generalny ŁUW Mirosław Suski.

W okresie od 30 października do 17 grudnia, 40 pracowników Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: 22 osoby z jednostek administracji zespolonej województwa łódzkiego oraz pracownik Biura do spraw Substancji Chemicznych odbyło służbę przygotowawczą, przygotowującą do należytego wykonywania obowiązków służbowych.

Tematyka szkoleń obejmowała między innymi: konstytucyjne podstawy ustroju RP, zasady organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, procedury w administracji i obieg dokumentów i elektroniczne zarządzanie dokumentacją. Uczestnicy w teorii i praktyce uczyli się o efektywnej komunikacji, standardach obsługi klienta, ochronie informacji niejawnych i danych osobowych, bezpieczeństwie w sieci, a także o etyce i walce z korupcją w administracji publicznej. Wykłady prowadzili dyrektorzy, kierownicy i inspektorzy wydziałów ŁUW oraz pracownicy-specjaliści z różnych dziedzin.

Gratulacje nowym członkom korpusu służby cywilnej złożył Dyrektor Generalny ŁUW Mirosław Suski: - Chciałbym serdecznie podziękować, że wybrali Państwo pracę w administracji rządowej i zespolonej. Na początku przeszliście trudny egzamin. Najtrudniejszy egzamin jednak dopiero przed wami, kiedy zdobyta przez was wiedza będzie weryfikowana w codziennej pracy.

Służba przygotowawcza składała się części teoretycznej odbywającej się w formie szkolenia/wykładów i z zajęć warsztatowych (bezpieczeństwo i ratownictwo). Warunkami ukończenia była obecność na wykładach oraz uzyskanie zaliczenia egzaminów – pisemnego i ustnego. Zaliczanie egzaminu pisemnego nastąpiło po uzyskaniu 65% prawidłowych odpowiedzi z testu składającego się z 40 pytań.

 

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane