Aktualności

Odznaczenia państwowe dla zasłużonych mieszkańców województwa łódzkiego
5 lutego 2019

W Sali 100-lecia Niepodległości Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi odbyły się uroczystości uhonorowania odznaczeniami państwowymi zasłużonych mieszkańców województwa łódzkiego. Wojewoda łódzki Zbigniew Rau oraz wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk wręczyli odznaczenia osobom, których działalność w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju i promocji regionu łódzkiego.

Odznaczeni otrzymali: Medal Złoty za Długoletnią Służbę (15 osób), Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (7 osób), Medal Brązowy za Długoletnią Służbę (3 osoby).

Odznaczeniami państwowymi za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, krzewienie ruchu harcerskiego, propagowanie honorowego krwiodawstwa i idei czerwonokrzyskiej oraz za zasługi w działalności na rzecz samorządu terytorialnego i działalność społeczną, odznaczeni zostali:

 

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Eugeniusz Frankowski

Tadeusz Gajda

Stanisław Janiak

Maria Majer

Tadeusz Przywara

 

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Marek Błoch

Wioletta Domańska

Sławomir Miller

Ryszard Przybyła

Włodzimierz Stanek

Rafał Skrobek

Jan Wawrzko

Marcin Zimoch

 

BRĄZOWYM KZRYŻEM ZASŁUGI

Dariusz Charkiewicz

Pan Przemysław Kłaniewski

Izabela Komorowska

Wiesław Kowalski

Elżbieta Ostraszewska

Tomasz Staniszewski

Tomasz Wąsika

 

Odznakę Primus in Agendo za szczególne działania na rzecz polityki społecznej i rodziny otrzymał ks. Andrzej Kozieł.

Odznaką „Za Zasługi dla Energetyki” odznaczony został Witold Patek.

- To właśnie Państwo należycie do tej grupy obywateli, którzy z potrzeby własnego serca chcą własnym wysiłkiem, poświęcając swój czas, swoją energię oraz pasje i doświadczenie zawodowe, służyć innym. Tacy obywatele stanowią zawsze podstawę każdej wspólnoty, również wspólnoty narodowej, czyli siłę naszego państwa  – powiedział wojewoda łódzki Zbigniew Rau.

Wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk podkreślił: - Dzisiejsi odznaczeni reprezentują różne firmy i różne zawody, ale łączy ich jedno: bardzo dobra, znakomicie wykonywana praca zawodowa. To bardzo ważny element, niestety często niedoceniany  bo to właśnie Państwo, budujecie siłę swoich firm bezpieczeństwo i bogactwo lokalnych społeczności, a tym samym Polski.
 

Uroczystości swoją obecnością zaszczycili między innymi: dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi Arkadiusz Paluszkiewicz, dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Marek Sroczyński, dyrektor Łódzkiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża Michał Siemiński.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane