Aktualności

Spotkanie informacyjne poświęcone prawidłowemu wypełnianiu oświadczeń o stanie majątkowym
7 lutego 2019

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone prawidłowemu wypełnianiu oświadczeń o stanie majątkowym zorganizowane przez wojewodę łódzkiego Zbigniew Rau.

W spotkaniu wzięli udział między innymi przedstawiciele samorządu terytorialnego: Marszałek Województwa Łódzkiego, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego, Prezydenci, Burmistrzowie oraz Wójtowie wraz z Przewodniczącymi Rad Powiatów, Miast i Gmin. W wydarzeniu uczestniczyli również funkcjonariusze z Łódzkiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane