Aktualności

Posiedzenie plenarne WRDS
7 lutego 2019

W Sali Obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W wydarzeniu wziął udział wojewoda łódzki Zbigniew Rau, który pełni funkcję przewodniczącego prezydium oraz wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk i marszałek województwa łódzkiegoGrzegorz Schreiber.

Podczas posiedzenia w sali obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego poruszano tematy związane rozwojem Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie i planowanej odkrywki w Złoczewie. Na spotkaniu omawiano również kwestię wzrostu wynagrodzeń nauczycieli po reformie oświaty, a także sytuację związaną z przebywaniem wielu pracowników oświaty na zwolnieniach lekarskich.

W wydarzeniu wzięli udział między innymi: Poseł na Sejm RP Beata Mateusiak-Pielucha, Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski, wiceprezes Zarządu BCC Krzysztof Borkowski,  przewodniczący NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane