Aktualności

Uroczyste zakończenie projektu modernizacji muzeum UŁ
15 lutego 2019

Władze Uniwersytetu Łódzkiego uroczyście zaprezentowały efekty końcowe kompleksowego remontu jaki przeszło w ostatnim czasie Muzeum Przyrodnicze przy ulicy Kilińskiego 101. W wydarzeniu wziął udział wojewoda łódzki Zbigniew Rau.

Siedziba placówki składa się z kilku budynków. Najstarszy z nich powstał w 1914 roku, drugi dobudowano w 1924 roku, następnie do kompleksu dołączył tzw. domek ogrodnika. Po zakończeniu II Wojny Światowej muzeum funkcjonowało jako samodzielna placówka oświatowa. Od 1962 roku jest własnością Uniwersytetu Łódzkiego. Bogate i niezwykle rzadkie zbiory jakie zgromadził na ternie muzeum jego pierwszy dyrektor Edward Potęga przyniosły w krótkim czasie placówce dużą popularność wśród społeczeństwa.

Remont Muzeum Przyrodniczego rozpoczął się w maju 2016 roku, zakończenie prac nastąpiło w grudniu 2018. Projekt został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość modernizacyjna przekroczyła 10 mln zł. Jednym z głównych celów projektu było stworzenie Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Muzeum stanowi obecnie nowoczesny obiekt kulturalny o charakterze muzealno-dydaktycznym. W wyniku prac nie tylko zostały odrestaurowane zabytkowe budynki placówki, ale również ponad trzykrotnie została powiększona powierzchnia wystawowa. Obecnie jest to 760 m2. Unowocześniony został również system zwiedzania, dzięki wprowadzeniu rozwiązań interaktywnych i multimedialnych.

W trakcie wydarzenia prof. nadzw. dr hab. Jerzy Nadolski zaprezentował specjalnie przygotowaną na tą uroczystość wystawę zatytułowaną ,,Zwierzęta i środowisko, czas i przestrzeń” ukazującą szerokie spektrum adaptacji zwierząt do zmieniających się warunków środowiska.

W wydarzeniu wzięli udział między innymi: rektor UŁ prof. dr hab. Antoni Różalski, prorektor ds. nauki UŁ prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ prof. dr hab. Andrzej Kruk, prodziekan Wydziału Chemii UŁprof. dr hab. Bogna Rudolf orazkanclerz UŁ dr Rafał Majda.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane