Aktualności

Ogólnopolska konferencja poświęcona ruchom oporu
5 marca 2019

Z inicjatywy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi odbyła się dwudniowa ogólnopolska konferencja naukowa pod nazwą „Młodzieżowy ruch antykomunistyczny w Polsce i krajach nadbałtyckich po drugiej wojnie światowej”. Była to jedna z inicjatyw związanych z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W wydarzeniu uczestniczył Dyrektor Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Mirosław Suski.

Podczas obrad naukowcy z całej Polski zaprezentowali kilkanaście referatów dotyczących działań konspiracyjnych, tajnych związków szkół, a także systemu więziennictwa w okresie wojennym i powojennym. Podjęli próbę zdefiniowania istoty młodzieżowego buntu i przyjrzeli się represjom grożącym za działania antysystemowe. Omówione zostały m.in. działania młodzieży z Warszawy i Poznania, ale też z Wileńszczyzny czy Łotwy. Przedstawiciele IPN i Uniwersytetu Łódzkiego zaprezentowali także działania organizacji z rejonu łódzkiego, m.in. „Młodej Polski” powołanej w 1950 r. Obrady otworzył zaś referat dr hab. Jacka Wołoszyna z Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, który dotyczył zjawiska konspiracji w latach 1944/45-1956.

Istotną częścią spotkania był panel dyskusyjny, w którym udział wzięli świadkowie wojennych wydarzeń – członkowie konspiracji młodzieżowej okresu stalinowskiego.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: wicemarszałek województwa łódzkiego Grzegorz Wojciechowski, w imieniu Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Grzegorza Rysia zastępca Dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi ks. dr Mieczysław Różański, w imieniu Wicepremiera Piotra Glińskiego Małgorzata Cebulska, w imieniu Rzecznika Prasowego Rządu Joanny Kopcińskiej Dyrektor Biura Poselskiego Wojciech Kittel, w imieniu poseł na Sejm RP Alicji Kaczorowskiej Filip Loba, honorowy prezes Zarządu Okręgu Łódź ŚZŻAK Zbysław Raczkiewicz, prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Władysław Korowajczyk, Przewodniczący „S” Regionu Ziemi Łódzkiej Ireneusz Wadr, a także przedstawiciele instytucji kultury oraz młodzież z łódzkich i tomaszowskich szkół średnich.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane