Aktualności

Wicewojewoda łódzki powołał nowego konsultanta
9 kwietnia 2019

Profesor Andrzej Malinowski został nowym konsultantem w dziedzinie ginekologii onkologicznej dla województwa łódzkiego. Akt powołania wręczył wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

Andrzej Malinowski od 2001 roku jest profesorem nauk medycznych, członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, autorem licznych opracowań i artykułów naukowych. Na co dzień pracuje jako kierownik Katedry Położnictwa, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej UM w Łodzi. Swoje kwalifikacje zawodowe podnosił uczestnicząc w licznych kursach z zakresu ginekologii operacyjnej a zwłaszcza technik operacyjnych z minimalnego dostępu czyli operacji drogą pochwową i endoskopowych, między innymi w:  Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Włoszech oraz Szwajcarii

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane