Aktualności

Egzaminy gimnazjalne odbywają się bez przeszkód
10 kwietnia 2019

Pierwsza część egzaminu gimnazjalnego została przeprowadzona bez zakłóceń we wszystkich 425 szkołach w województwie łódzkim. Jak poinformowali wojewoda łódzki Zbigniew Rau i łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski, składy komisji nadzorujących udało się skompletować dzięki pomocy wolontariuszy. Do egzaminu przystąpiło ponad 21 tys. uczniów.

- W naszym województwie, tak jak w całej Polsce, oczekiwaniom na ten egzamin towarzyszyła troska uczniów, rodziców i bardzo dużej części społeczeństwa, bo miał on przebiegać w szczególnych warunkach strajku nauczycieli. Sytuacja w szkołach podlegała stałemu monitorowaniu ze strony administracji rządowej, ale także Kuratorium Oświaty. Egzamin przebiegał bez zakłóceń dzięki profesjonalizmowi i determinacji pracowników Łódzkiego Kuratorium Oświaty i władz okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz dzięki zaangażowaniu dyrektorów szkół i nauczycieli, którzy go przeprowadzili. Chcę skierować wyrazy szczególnego uznania i wdzięczności dla wszystkich, którzy w naszym województwie stanowili rzeszę wolontariuszy i którzy zdecydowali się wesprzeć wysiłki pedagogów w przygotowaniu i przeprowadzeniu tego egzaminu – powiedział wojewoda łódzki Zbigniew Rau.

Baza osób uprawnionych do zasiadania w komisjach, którą prowadzi Kuratorium Oświaty w Łodzi, liczy około 500 osób. Podczas przeprowadzania egzaminów potrzebne było wsparcie kilkudziesięciu z nich.

- Jesteśmy w stałym kontakcie ze wszystkimi dyrektorami szkół, w których odbywają się egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty i w razie potrzeb uzupełniamy składy komisji egzaminacyjnych. Dzięki temu, że zgłosiło się do nas prawie pół tysiąca osób i wciąż zgłaszają się nowe, możliwe było uzupełnienie zespołów nadzorujących tam, gdzie zachodziła obawa, że egzamin może się nie odbyć. W razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych mamy do dyspozycji osoby, które mogą nawet w ostatniej chwili zastąpić członków komisji. Dołączam się do podziękowań pana wojewody i dziękuję również samorządom terytorialnym, dzięki których zaangażowaniu we wszystkich gminach, powiatach i miastach egzaminy się odbyły. Mam nadzieję, że to samo będę mógł ogłosić po ostatnim dniu egzaminu ósmoklasisty – podsumował łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski.

W województwie łódzkim do strajku nauczycieli przystąpiło około 78% placówek oświatowych.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane