Aktualności

Centralne Obchody Święta Dzieci Wojny
8 maja 2019

Przy Pomniku Martyrologii Dzieci "Pękniętego Serca" w parku imienia Szarych Szeregów w Łodzi odbyły się II Centralne Obchody Święta Dzieci Wojny. W wydarzeniu uczestniczył wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

Obóz prewencyjny dla młodych Polaków Policji Bezpieczeństwa w Łodzi utworzony został w 1942 roku, w trakcie niemieckiej okupacji na obszarze wydzielonym z łódzkiego getta. Jego popularna, powojenna nazwa – Obóz przy ul. Przemysłowej pochodzi od ulicy, na której znajdowała się jego główna brama, która dalej, na odcinku obozowym, była wykorzystywana jako plac apelowy. Obóz przeznaczony był dla dzieci i młodzieży polskiej od 6 do 16 roku życia.

Dzieci trafiające do obozu z całej Polski traciły swoją tożsamość i zamiast nazwisk dostawały numer ewidencyjny. Chodząc w szarych drelichach i dziurawych butach pracowały od świtu do nocy. Zabroniono im komunikacji w ich ojczystym języku. Były bite, głodzone i zastraszane. Obóz funkcjonował do końca niemieckiej okupacji w Łodzi.

- Niech los ich będzie dla nas wszystkich przestrogą, niech ukazuje teraz i w przyszłości czym kończy się nienawiść, agresja i pogarda dla drugiego człowieka – powiedział wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.  

Idea pomnikowego upamiętnienia dzieci więzionych i zamordowanych w obozie przy ul. Przemysłowej została zainicjowana w 1967 roku przez wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Przemyślu. Ośmiometrowy pomnik przypomina pęknięte serce, do którego przytula się szczupły, niski chłopczyk, a w jego sercu widoczna jest pusta przestrzeń mająca kształt dziecka. Odsłonięty został 9 maja 1971 roku w 26 rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem. Obok rzeźby widnieje napis: ,,Odebrano Wam życie, dziś dajemy Wam tylko pamięć”.

Dr Sebastian Pilarski przeczytał list skierowany do uczestników uroczystości od prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Szarka. Czytamy w nim między innymi: - Oddajemy hołd rodzicom, opiekunom i pedagogom, którzy przywracali dzieciom nadzieję i bronili ich godności oraz życia. Wierzyli, że wraz z zakończeniem wojny nie będzie więcej wysiedleń, deportacji, wynaradawiania, egzekucji, zsyłek do obozów, przymusowej pracy, głodu ani poniewierki. W 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, chcemy przede wszystkim uczcić pamięć tych wszystkich dzieci, które stały się ofiarami nieludzkich działań niemieckiego okupanta.

W uroczystości wzięli udział między innymi: posłowie na Sejm RP Alicja Kaczorowska, Witold Waszczykowski i Marek Matuszewski, członek zarządu województwa łódzkiego Robert Baryła, łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski, przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc, komendant wojewódzki PSP w Łodzi Jarosław Wlazłowski, komendant wojewódzki policji Andrzej Łapiński, wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Marcin Gołaszewski.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane