Aktualności

Konferencja z udziałem PFRON i organizacji pozarządowych
8 maja 2019

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja dotycząca współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z organizacjami pozarządowymi, w której uczestniczył wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

W trakcie swojego wystąpienia wicewojewoda Karol Młynarczyk zaznaczył, iż pomoc niepełnosprawnym jest dla nas przede wszystkim obowiązkiem moralnym, podkreślając że osoby niepełnosprawne stanowią 13% mieszkańców województwa. W dalszej części wypowiedzi wicewojewoda mówił o tym, iż główną instytucją odpowiedzialną za pomoc niepełnosprawnym jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jednakże istnieją również formy pomocy realizowane przez Łódzki Urząd Wojewódzki. Taką formą jest np. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych: - W zeszłym roku z 220 dofinansowanych turnusów rehabilitacyjnych skorzystało ponad 2,2 tys. osób – podkreślił Karol Młynarczyk. Nową formą wsparcia – jak zaznacza wicewojewoda - jest Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego wartość sięga 647 mln zł.

- Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych składa się z trzech elementów. Pierwszy element to opieka dla osób niepełnosprawnych. Drugi element to „Mój Dom” czyli projekt mający na celu dostosowanie infrastruktury w miejscach zamieszkania niepełnosprawnych tak, aby była dla nich jak najbardziej dogodna. Trzeci element polega na wsparciu ze strony asystenta osoby niepełnosprawnej.  W ramach funduszu można ubiegać się o wsparcie na opiekę nad osobą niepełnosprawną m.in. na usługi opiekuńcze bądź opiekę wytchnieniową, która ma odciążyć opiekunów osób niepełnosprawnych np. poprzez zapewnienieim wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie czasowego zastępstwa – wyjaśnia Dyrektor Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Piotr Cieplucha.

- W tym roku kwota wsparcia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla organizacji pozarządowych jest rekordowa. W skali kraju to aż 279 mln zł, a w województwie łódzkim to prawie 20 mln zł. To nie wszystko, bo organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie wkładu własnego, jeśli chodzi o fundusze europejskie w obszarze wyrównywania różnic między regionami. Negocjujemy też
z marszałkiem województwa przystąpienie naszego regionu do programu ,,Partnerstwo Osób
z Niepełnosprawnościami”, który pozwala nawet w 100 proc. pokryć wkład własny organizacji pozarządowych przy ubieganiu się o środki unijne – poinformował dyrektor łódzkiego oddziału PFRON Władysław Skwarka.

W dalszej części konferencji dyrektor Piotr Cieplucha przedstawił działania podejmowane przez Urząd Wojewódzki:– Łódzki Urząd Wojewódzki dofinansowuje  powstawanie Środowiskowych Domów Samopomocy. W sumie na te inwestycje zostało przekazane już
6 mln złotych. Wojewoda współpracuje z organizacjami pozarządowymi i organizuje cykliczne konkursy dotyczące różnych dziedzin polityki społecznej.

Władysław Skwarka przedstawił szczegóły działalności PFRON i wspierania organizacji pozarządowych. - Organizacje pozarządowe są najważniejszym partnerem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundusz co roku ogłasza konkursy adresowane do organizacji pozarządowych. Dzięki nim każdego roku realizowanych jest kilkaset projektów w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. W roku 2019 PFRON zabezpieczył na realizację zadań zlecanych środki o 32,5 mln zł większe niż w roku 2018.

Prezes Fundacji Połączeni Pasją Stefan Wójcicki przybliżył istotę jej działalności. Fundacja zapewnia wsparcie w zakresie rehabilitacji w warunkach domowych, opieki psychologicznej, zakupu leków i sprzętu medycznego oraz finansuje turnusy rehabilitacyjne. Dotychczas otrzymała wsparcie PFRON na realizację projektów w wysokości 4.384.225 zł.

Członek Zarządu Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Łodzi „Navicula” Janina Różycka przedstawiła m.in. projekty realizowane wspólnie z PFRON : „Przystań dla Autyzmu”, „Kurs na Autyzm”, „Inne trudne lecz nieobecne”, „Mary i Max” oraz plany rozwojowe.

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych Agnieszka Niedźwiecka przybliżyła działalność organizacji, która jest przede wszystkim skierowana do osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, w szczególności osób chorujących na schizofrenię oraz pokrewne typy zaburzeń.  Dla tej grupy osób stworzony został system placówek o zróżnicowanym profilu działania.
W zależności od potrzeb, osoba potrzebująca pomocy może skorzystać: ze wsparcia przez całą dobę (o różnym stopniu intensywności), osoby mieszkające we własnych domach mogą skorzystać z opieki w placówkach o charakterze dziennym lub skorzystać z pomocy udzielanej w miejscu zamieszkania. Agnieszka Niedźwiecka przedstawiła również program: „Wsparcie
i promocja osób niepełnosprawnych” współfinansowany przez PFRON.

W drugiej części spotkania zaproszeni przedstawiciele łódzkich organizacji mieli możliwość zadawania pytań i podjęcia dyskusji z prelegentami.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane