Aktualności

Uczniowie z województwa łódzkiego sprawni jak żołnierze
5 czerwca 2019

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi odbyło się podsumowanie XLII Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak Żołnierze”. Uczestniczyli w nim uczniowie klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego. Nagrody najlepszym drużynom wręczył Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski.

Zawody odbyły się 24 maja w Wieluńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu oraz na strzelnicy LOK w Skomlinie. Składały się z pięciu konkurencji: testu sprawnościowego, rzutu granatem, strzelania, biegu na orientację oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Udział w nich wzięło 9 drużyn dziewcząt i 10 drużyn chłopców.

Łódzki Kurator Oświaty podziękował wszystkim uczestnikom za zaangażowanie: - Cieszę się, że w naszym województwie obronność wciąż się rozwija i nie brakuje młodzieży chętnej do wstąpienia do klas mundurowych. Bardzo dziękuję nauczycielom, którzy przygotowują swoich podopiecznych do tego typu konkursów, a uczniom gratuluję osiąganych wyników. Wszyscy jesteście zwycięzcami, bo rozwijacie swoją sprawność i dbacie o kulturę fizyczną. Zrozumienie potrzeb w zakresie obronności jest bardzo ważne, mimo że żyjemy w czasach względnego pokoju i pozornie może się wydawać, że szkolenie żołnierzy na wypadek wojny jest niepotrzebne. Musimy jednak pamiętać, że pokój na całym świecie, również w Polsce, jest zagrożony i naszym obowiązkiem jest zachować gotowość do obrony – powiedział Grzegorz Wierzchowski.

Laureaci zawodów:

w kategorii dziewcząt

- miejsce I - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach;

- miejsce II - Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu;

- miejsce III - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie;

w kategorii chłopców

- miejsce I - Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu;

- miejsce II - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie;

- miejsce III - Mundurowe Liceum Ogólnokształcące w Łodzi.

Nagrodę GRAND PRIX Wojewody Łódzkiego zdobyła Milena Tasarz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach.

Podstawowym celem zawodów jest integracja młodzieży i prezentacja poziomu jej wyszkolenia, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, a także popularyzacja klas mundurowych

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane