Aktualności

Powołanie konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej
26 czerwca 2019

Mgr Mirosława Kowalczyk została nowym konsultantem w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej. Akt powołania w imieniu wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau wręczył jej dyrektor Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Piotr Cieplucha.

Mirosława Kowalczyk zatrudniona jest na stanowisku kierownika NZOZ Usługi Pielęgniarskie „Familia” w Sokolnikach. W 2009 roku pełniła funkcję kierownika kursu specjalistycznego w zakresie szczepień ochronnych, a w 2013 roku była wykładowcą podczas kursu kwalifikacyjnego pielęgniarki rodzinnej. Odbyła kursy i szkolenia w zakresie: leczenia ran dla pielęgniarek, pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, szczepień ochronnych dla pielęgniarek oraz technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane