Aktualności

Mgr Iwona Żurecka-Sobczak została nowym konsultantem w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego.
21 czerwca 2019

Mgr Iwona Żurecka-Sobczak została nowym konsultantem w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego. Akt powołania wręczył wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim.

Iwona Żurecka-Sobczak jest zatrudniona na stanowisku pielęgniarki operacyjnej Bloku Operacyjnego Kliniki Neurochirurgii, Chirurgii Kręgosłupa i Chirurgii Nerwów Obwodowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnego Szpitala Klinicznego. Posiada 26 letni staż pracy oraz specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego oraz pielęgniarstwa chirurgicznego. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku Prawo Medyczne i Bioetyka. Ukończyła również Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu na kierunku Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. Jest przewodniczącą Komisji Pielęgniarek Operacyjnych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Łodzi. Wykłada pielęgniarstwo operacyjnego i chirurgiczne oraz etykę i prawo na szkoleniach specjalizacyjnych i kursach kwalifikacyjnych organizowanych przez OIPiP w Łodzi, OIPiP w Warszawie i ERUDIO. Sama ukończyła szereg kursów w zakresie pielęgniarstwa.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane