Aktualności

„Wojskowe Wyzwanie”
2 lipca 2019

1 lipca br. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak ogłosił rozpoczęcie kolejnego etapu kampanii "ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RZECZYPOSPOLITEJ", która ma na celu zwiększenie liczebności polskiej armii. W jej ramach ruszają bezpłatne zajęcia pod hasłem „WOJSKOWE WYZWANIE”, które prowadzone będą od 13 lipca do 24 sierpnia, w każdą sobotę, w wybranych jednostkach wojskowych, w godzinach 10:00-19:00. W ramach zajęć będzie istniała możliwość wstąpienia w szeregi wojska na jeden dzień. W zależności od jednostki, będzie można wziąć udział ćwiczeniach w terenie, poznać sprzęt wojskowy, zasady pierwszej pomocy, rywalizować w biegach zespołowych, ćwiczyć rzut granatem czy strzelanie z wykorzystaniem urządzeń szkolno-treningowych.

W  dniu szkolenia każdy będzie mógł dowiedzieć się, co trzeba zrobić żeby wstąpić do wojska. W punktach rekrutacyjnych znajdują się informacje na temat oferty edukacyjnej m.in. wojskowych uczelni wyższych, czy najmłodszej placówki edukacyjnej, jaką jest Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne w Warszawie.
Warunki udziału w zajęciach można znaleźć na stronie internetowej wojsko-polskie.pl oraz na stronach jednostek wojskowych biorących udział w projekcie:
https://www.gov.pl/documents/1445950/1446226/REGULAMIN+AKCJI+WOJSKOWE+WYZWANIE_01.pdf/d4907aab-3946-19d5-3932-82b67c607149

Terminy zajęć oraz jednostki, w których będą odbywać się ćwiczenia:

Żródło: http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/28682?t=Wojsko-rzuca-wyzwanie#
Stan na dzień: 02:07.2019r.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane