Aktualności

Wizyta przedstawicieli ministra polityki społecznej Ukrainy
25 czerwca 2019

Przedstawiciele ministra polityki społecznej Ukrainy złożyli wizytę w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim. Naszych wschodnich sąsiadów przywitał wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk oraz dyrektor Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Piotr Cieplucha. Stronę ukraińską reprezentowały m.in.: wiceminister do spraw eurointegracji Oleksandra Churkina, dyrektor generalny Dyrekcji Ochrony Praw Osób Niepełnosprawnych Alla Onupriienko, kierownik Grupy Eksperckiej ds. Organizacji Usług Społecznych i Rozwoju Zamówień Socjalnych Oksana Sulima. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w prowadzeniu polityki socjalnej przez obydwa państwa.

Podczas przywitania gości wicewojewoda Karol Młynarczyk przedstawił ogólne informacje o województwie łódzkim oraz nakreślił priorytety polskiego Rządu w sferze polityki socjalnej do których należy wsparcie zarówno osób starszych, jak i młodych, dzieci, rodzin wielodzietnych oraz niepełnosprawnych: - Skuteczna polityka społeczna powinna być oparta na solidarności społecznej i poczuciu odpowiedzialności za wspólnotę, w której się uczestniczy i tak zaprojektowana, aby każdy członek wspólnoty miał poczucie, że w trudnej chwili może liczyć na wsparcie. Odpowiedzialne kształtowanie polityki społecznej polega na dostosowaniu jej do obecnych i przyszłych wyzwań społecznych – podkreślił wicewojewoda.

Podjęty temat kontynuował dyrektorPiotr Cieplucha przedstawiając rządowe programy socjalne dedykowane tym grupom. Następnie ukraińscy goście opowiedzieli o swoich doświadczeniach i rozwiązaniach w kwestiach socjalnych realizowanych przez ich rząd.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane