Aktualności

Powołanie II Wicewojewody Łódzkiego
4 lipca 2019

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki na wniosek Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau, na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2234 z późn. zm.), powołał pana Krzysztofa Cieciórę na stanowisko II Wicewojewody Łódzkiego z dniem 4 lipca 2019 r.

Krzysztof Ciecióra (ur. 1989r.) jest radomszczaninem, absolwentem studiów Master of Business Administration z EY Academy, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Historyczno–Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. Był doradcą Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.
W latach 2015-2016 sprawował funkcję pełnomocnika prezydenta miasta Opola ds. współpracy ze środowiskiem akademickim. Pomiędzy 2016 a 2018 rokiem w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim pełnił funkcje: zastępcy dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, pełnomocnika wojewody ds. biznesu i przedsiębiorczości, jak również przewodniczył wojewódzkiemu zespołowi ds. cudzoziemców w wojewódzkie opolskim.

Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau powierzył II Wicewojewodzie nadzór nad zadaniami Wojewody w zakresie spraw realizowanych przez Wydział Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa oraz wykonywanie w imieniu Wojewody zadań zwierzchnika w stosunku do Łódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane