Aktualności

Inauguracja wystawy "Otwórzmy drzwi do wolności. Janusz Kurtyka 1960-2010."
29 lipca 2019

Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau wziął udział w uroczystym otwarciu wystawy "Otwórzmy drzwi do wolności. Janusz Kurtyka 1960-2010.", prezentowanej w Instytucie Europejskim w Łodzi. Wystawa prezentuje postać tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Po przywitaniu gości przez dyrektora Oddziału IPN w Łodzi dr Dariusza Roguta, głos zabrał wojewoda łódzki, który wspomniał, że miał zaszczyt poznać profesora J. Kurtykę, gdy zasiadał w Senacie: - Ta wystawa jest dobrą okazją do krótkiej refleksji nad pewnym wzorcem, który Pan Profesor Kurtyka personalizował. Wzorcem pełnego pasji naukowca oraz zaangażowanego obywatela, który chciał służyć swoim warsztatem naukowym dobru wspólnemu; temu co w jego przekonaniu powinno łączyć wszystkich Polaków. Ten młody adept nauki zaangażowany w sprawy społeczne traktował również politykę, jako służbę owemu dobru. Nigdy nie traktował polityki jako koncentracji na jednym tylko nurcie. Cenił pluralistyczny charakter naszej pamięci narodowej. To kim jesteśmy wynika z naszego wspólnego dialogu. Dialogu z naszymi przodkami. Profesor podkreślał, iż rzecz sprowadza się z korzystania z doświadczeń przeszłych pokoleń, tak aby szukać dróg działania w czasach nam współczesnym, a także szukać rozwiązań na przyszłość – powiedział wojewoda Zbigniew Rau.

Janusz Kurtyka był wybitnym polskim historykiem oraz działaczem społecznym, zaangażowanym w działalność opozycyjną w PRL. W latach 2005-2010 pełnił funkcję prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Zginął tragicznie 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. Pełen życiorys profesora można znaleźć na stronie IPN: https://ipn.gov.pl/pl/o-ipn/zyciorysy/35789,Dr-hab-Janusz-Kurtyka.html

Wystawa prezentowana będzie do 11 sierpnia 2019 r.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane