Aktualności

Powołanie konsultanta ds. medycyny nuklearnej
31 lipca 2019

Profesor Jacek Kuśmierk  został nowym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny nuklearnej na okres 5-cio letniej kadencji. Akt powołania wręczył wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

Jacek Kuśmierek jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. W swojej pracy naukowej poświęcił się badaniu zagadnień związanych z leczeniem i diagnozowaniem chorób przy użyciu izotopów promieniotwórczych. Był między innymi: stypendystą Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Zakładzie Medycyny Nuklearnej Uniwersytetu w Ulm, kierownikiem zakładu Medycyny Nuklearnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przewodniczącym zespołu ekspertów ds. akredytacji jednostek w dziedzinie Medycyny Nuklearnej CMKP, a także laureatem nagrody Ministra Zdrowia. Jest autorem ponad 90 prac naukowych, współautorem podręczników i skryptów dydaktycznych oraz recenzentem wielu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane