Aktualności

337 mln zł na przebudowę stacji Łódź Kaliska
7 sierpnia 2019

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau wziął udział w uroczystym podpisaniu umowy przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i firmę Torpol S.A. na przebudowę stacji Łódź Kaliska w ramach projektu „Zwiększenie dostępności magistrali E20 i C-E20 poprzez poprawę stanu technicznego przyległych linii kolejowych”. Z budżetu państwa przeznaczono na tę inwestycję 337 mln złotych.

Przebudowa na dworcu Łódź Kaliska obejmie pięć peronów. Powstaną m.in. przejścia pod torami i kładki ułatwiające komunikację. Pojawi się nowe oświetlenie, ławki wiaty, antypoślizgowa nawierzchnia itp. Perony zostaną podwyższone do 76 cm. Modernizacji będzie podlegał również system informacyjny stacji. Przepustowość dworca zwiększy się do 400 pociągów. W ramach programu Dostępność Plus dworzec zostanie dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych obywateli. Powstanie wschodni wiadukt kolejowy nad al. Bandurskiego, w tym winda i zejścia z peronu na przystanki komunikacji miejskiej. Zmodernizowanych zostanie 15,5 km torów oraz wymienione 47 rozjazdów, dzięki czemu możliwe będzie włączenie do stacji Łódź Kaliska torów wychodzących z podziemnego tunelu średnicowego. Nastąpi odbudowa połączenia z linią kolejową do Dębicy, jak również ulepszenie połączeń z liniami kolejowymi w kierunku Bednar i Zduńskiej Woli. Odbudowane zostanie istniejące i wybudowane nowe przejście podziemne w rejonie wiaduktu wschodniego na stacji. Modernizacji zostanie poddane 16 km sieci trakcyjnej oraz nastawni. Zamontowane zostaną nowoczesne urządzenia sterowania ruchem.

W efekcie powyższych działań prędkość pociągów zostanie zwiększona do 100 km/h dla pociągów pasażerskich i towarowych (obecnie prędkość pociągów wynosi 60 km/h). Zwiększy się przepustowość stacji, co pozwoli na uruchamianie większej liczby pociągów. Poprawi się komfort podróży i zwiększy się dostępność transportu kolejowego w województwie łódzkim. Podwyższy się poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego, a nowe przejścia podziemne usprawnią komunikację w mieście. Poprawie ulegną także warunki przewozu towarów koleją i zmniejszy się negatywne oddziaływanie kolei na środowisko.

Znaczenie tej i innych inwestycji dla regionu łódzkiego oraz strategiczne pod względem geograficznym i logistycznym położenie Łodzi podkreślił w swoim wystąpieniu wojewoda łódzki: - Jako łodzianie wiemy od zawsze, że nasze miasto jest w centrum Polski, ale nie wszystkie rządy zdawały sobie z tego sprawę. Dla niektórych ekip rządzących byliśmy obszarem daleko od stolicy. Gabinet premiera Mateusza Morawieckiego zmienił sposób patrzenia Warszawy na Łódź – powiedział wojewoda Zbigniew Rau.

W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali: zastępca dyrektora Regionu Zachodniego Centrum Realizacji Inwestycji ds. projektów krajowych Zbigniew Miliński oraz zastępca dyrektora Regionu Zachodniego Centrum Realizacji Inwestycji ds. finansowych Beata Kubacha. W imieniu firmy Torpol S.A. prezes zarządu Torpol S.A. Grzegorz Grabowski i wiceprezes, dyrektor ds. produkcji Torpol S.A. Krzysztof Miler.

W wydarzeniu wzięli również udział: wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel  wiceminister inwestycji i rozwoju Waldemar Buda, marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber,  prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ireneusz Merchel.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane