Aktualności

Powołania konsultantów wojewódzkich
27 sierpnia 2019

Wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk wręczył akty powołania nowym konsultantom wojewódzkim.

Konsultantem w dziedzinie chirurgii stomatologicznej została dr n. med. Jolanta Białkowska-Głowacka. Ukończyła specjalizacje: chirurgia stomatologiczna I i II stopnia. Jest zatrudniona w Zakładzie i Poradni Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii w SP ZOZ Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. To członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo – Twarzowej, a także autorka wielu publikacji naukowych i zjazdowych. Od 2014 roku pełniła już funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii stomatologicznej dla województwa łódzkiego.

Prof. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz został konsultantem w dziedzinie chirurgii szczękowo – twarzowej. To kierownik Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej III Katedry Chirurgii UM w Łodzi. Posiada specjalizację I0 z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz specjalizację z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej. Jest autorem188 artykułów w prasie medycznej, monografii i rozdziałów w książkach, 168 opublikowanych streszczeń zjazdowych i 13 patentów oraz członkiem: Rady Naukowej Kongresów Unii Stomatologii Polskiej, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Stomatologicznej i Implantologii, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej. Odbywał szkolenia w klinikach chirurgii stomatologicznej i szczękowo – twarzowej w Japonii, we Włoszech i w Belgii. Od 2014 roku pełnił już funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii szczękowo - twarzowej dla województwa łódzkiego.

Dr hab. n. med. Prof. ICZMP Piotr Kaczmarek - konsultant w dziedzinie perinatologii – jest kierownikiem Pracowni Prenatalnej Diagnostyki Płodowo – Matczynej Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi. Posiada pecjalizację I0 i II0 z zakresu położnictwa i ginekologii oraz specjalizację z zakresu perinatologii. To członek zarządu Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, zarządu Sekcji Terapii Płodu Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (Sekcja Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej), Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG), Fetal Medicine Foundation (FMF). Jest autorem i współautorem 73 publikacji w piśmiennictwie polskim i zagranicznym, 90 doniesień naukowych, 12 rozdziałów w książkach, a także wykonawcą i współwykonawcą grantów naukowo – badawczych. Prowadzi liczne wykłady w kraju i zagranicą.

Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie geriatrii został dr n. med. Zbigniew Jarosik. Pełni obowiązki Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu. Posiada specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych i geriatrii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Internistów i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane