Aktualności

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w Brzezinach
2 września 2019

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau przejechał wraz z mieszkańcami powiatu brzezińskiego pierwszą trasę linią Brzeziny-Dmosin w drodze na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych w Brzezinach. Połączenie zostało uruchomione dzięki rządowemu programowi przywracania lokalnych połączeń autobusowych, którego celem jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym. Dzięki niemu mieszkańcy będą mogli regularnie podróżować linią o długości 34 kilometrów, łączącą Brzeziny z Dmosinem, mając do dyspozycji 19 przystanków na trasie.

Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach jest najstarszą i jedyną placówką z powiatu brzezińskiego, która kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Historia szkoły sięga drugiej połowu lat 60 XX wieku, kiedy jej siedziba mieściła się przy ulicy Sienkiewicza 17.

W trakcie inauguracyjnego apelu wojewoda łódzki Zbigniew Rau, zwrócił się do zgromadzonych uczniów słowami: - Inauguracja roku szkolnego, to zawsze moment szczególny. Uczniom, ale zapewniam Państwa, że również i nauczycielom w pierwszych dniach września towarzyszą ambiwalentne odczucia. Z jednej strony zapewne wszyscy w duchu ubolewamy nad faktem, że okres wakacji, zabawy i beztroski już upłynął. Z drugiej cieszy nas fakt, że znów codzienną rzeczywistość wypełnią nasi przyjaciele ze szkolnych ławek. Jako doświadczony pedagog powiem Państwu, że sam również najczęściej po latach wracam myślami właśnie do tych chwil. Do tego, czego te pierwsze etapy naszej edukacji nas nauczyły, jakie wówczas zawarliśmy przyjaźnie, bo często to właśnie one zostają z nami przez całe życie. A zatem życzę wam młodzi przyjaciele, abyście jak najlepiej wspominali waszą szkołę - podkreślił wojewoda.

Szczególny wymiar tegorocznej inauguracji roku szkolnego nadało otwarcie pierwszego Przedszkola Specjalnego w Brzezinach. Rozszerzenie oferty edukacyjnej na przedszkolaków diametralnie zmienia sytuację rodziców, którzy dotychczas byli zmuszeni dowozić swoje pociechy do tego typu placówek zlokalizowanych w Łodzi lub w innych większych ośrodkach. Z nowej oferty będą mogły skorzystać dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym również te dotknięte autyzmem. Placówka ponadto uruchomiła pierwszy w jej historii zespół rewalidacyjno-wychowawczego przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością w stopniu głębokim.

W uroczystości wzięli udział: dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach Aleksandra Gumola, a także przedstawiciele Zarząd Powiatu Brzezińskiego w postaci: starosty Renaty Kobiery, jej zastępcy Ryszarda Śliwkiewicza oraz przewodniczącego rady powiatu brzezińskiego Krzysztofa Bogdańskiego.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane