Aktualności

Działania profilaktyczne w zakresie choroby ASF w województwie łódzkim
3 września 2019

W Starostwie Powiatowym w Opocznie odbyło się spotkanie poświęcone zapobieganiu rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa łódzkiego. Uczestniczył w nim wicewojewoda Karol Młynarczyk.

Afrykański pomór świń jest poważnym problemem o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W województwie łódzkim nie odnotowano jeszcze żadnych ognisk tej choroby, ale w czterech gminach powiatu łowickiego 5 sierpnia wprowadzono tzw. strefę żółtą, czyli obszar ochronny. Zagrożony jest również powiat przysuski w związku z wykryciem ASF u padłego dzika na Mazowszu (w bliskim sąsiedztwie powiatu). Wystąpienie tej choroby prowadzi do poważnych strat ekonomicznych, związanych ze śmiertelnością trzody chlewnej na poziomie 80%-100%, wypłatą odszkodowań dla hodowców oraz kosztami zwalczania choroby. Na ASF nie istnieje szczepionka, dlatego kluczowa jest prewencja.

Jak zaznaczył Karol Młynarczyk, jednym z najważniejszych działań prewencyjnych jest przeprowadzenie sanitarnego odstrzału dzików. -  Dzik jest wektorem rozprzestrzeniania się choroby, dlatego konieczna jest redukcja populacji do poziomu 0,1 sztuk na km². Odstrzał już jest prowadzony bardzo intensywnie, ale wojewoda będzie wydawał dalsze zarządzenia tak, by osiągnąć bezpieczny punkt - powiedział.

Kolejnym ważnym środkiem profilaktycznym jest bioasekuracja, która powinna być wprowadzona i ściśle przestrzegana we wszystkich hodowlach trzody chlewnej. Jak zapowiedział poseł na Sejm RP Robert Telus, istnieje możliwość skorzystania ze specjalnych pakietów zakupionych przez władze województwa łódzkiego przy udziale środków rządowych. Dodatkowo prowadzone są szkolenia dla hodowców z zakresu bioasekuracji oraz kontrole gospodarstw pod kątem przestrzegania jej zasad.

W spotkaniu uczestniczyli także: wojewódzki lekarz weterynarii Włodzimierz Skorupski, powiatowy lekarz weterynarii Małgorzata Kowalska oraz wicestarosta opoczyński Marcin Baranowski.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane