Aktualności

22 mln złotych dla szpitali powiatowych
10 września 2019

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się wspólna konferencja prasowa wicewojewody łódzkiego Karola Młynarczyka oraz dyrektora Łódzkiego Oddziału NFZ Artura Olsińskiego.

Głównym tematem spotkania był projekt zmiany w planie finansowym dotyczący podziału środków z dotacji, którą Narodowemu Funduszowi Zdrowia w 2018 roku przekazał budżet państwa. Najważniejszym elementem planowanej korekty jest przekazanie dodatkowej puli środków przede wszystkim na funkcjonowanie szpitali powiatowych. To już trzecia w tym roku transza pieniędzy przeznaczona na wzrost wyceny świadczeń – łączny wzrost ryczałtu dla podmiotów I i II stopnia zabezpieczenia w ramach sieci szpitali wyniesie 802 mln zł, tj. 9% w skali roku.

- Niedobór kadr wciąż jest u nas zauważalny, ale to się na szczęście zmienia. W ciągu ostatnich czterech lat zwiększyliśmy nabór na wydział lekarski o prawie 40 proc. W województwie łódzkim rośnie również systematycznie liczba lekarzy zatrudnionych w systemie opieki zdrowotnej. W 2014 było ok. 9,3 tys. lekarzy, obecnie jest 9,8 tys. Można powiedzieć, że to zaledwie ok. 5 procent, ale najważniejsza w tej kwestii jest stała tendencja wzrostowa, którą obecnie obserwujemy – podkreślił wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

Projektowane zmiany będą miały pozytywny wpływ także na szpitale w województwie łódzkim. Obecnie w ramach sieci szpitali funkcjonuje tu 14 szpitali I poziomu zabezpieczenia oraz 8 szpitali II poziomu zabezpieczenia. Łączna kwota ryczałtu na rok 2019 wzrośnie dodatkowo o 20 mln zł.

- To znakomita wiadomość dla mieszkańców naszego województwa. Pieniądze poszczególni dyrektorzy szpitali będą mogli wykorzystać w dowolny sposób, ale intencją Ministra Zdrowia jest, aby znaczna część tych środków przeznaczona była na wzrost wynagrodzeń dla grup zawodowych, z którymi zawarte zostały porozumienia płacowe, a także na wzrost kosztów wynikający ze zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne – powiedział dyrektor łódzkiego NFZ Artur Olsiński.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane