Aktualności

W trosce o bohaterów
5 grudnia 2019

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński zorganizował w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim konferencję prasową, na której zwrócił się z apelem do władz samorządowych, związkowców oraz organizatorów uroczystości o charakterze państwowym o zapewnienie należytego szacunku oraz opieki dla przedstawicieli środowiska kombatanckiego.

- Kombatanci to ludzie, którym my wszyscy jesteśmy dłużni za to, co przeszli dla Rzeczypospolitej. Dlatego zawracam się z apelem o to, żeby wszyscy organizatorzy na wydarzeniach rezerwowali miejsca w pierwszym rzędzie właśnie dla tych osób. Są ważniejsi niż radni, lokalni włodarze czy jakikolwiek wojewoda – podkreślił wojewoda Tobiasz Bocheński.

Najwyższa troska o ludzi, którzy poświęcili swoje życie walcząc o wolną i niepodległą Polskę stanowi dla całego społeczeństwa obowiązek.

W konferencji prasowej wzięli udział: przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej Mirosław Pejka, podpułkownik Włodzimierz Pajdowski oraz porucznik Kazimierz Skibicki.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane