Aktualności

Spotkanie z członkami Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”.
17 lutego 2020

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński odwiedził siedzibę Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. Na spotkaniu byli także obecni przewodniczący poszczególnych Komisji Zakładowych.

Dyskusja w siedzibie Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” dotyczyła m. in.: problemów pracowników zatrudnionych w instytucjach oraz przedsiębiorstwach funkcjonujących w województwie łódzkim.

Wyjaśnijmy, że Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność" reprezentuje pracowników zakładów produkcyjnych i usługowych, instytucji oświaty, wyższych uczelni, służby zdrowia, a także emerytów i rencistów. Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność" służy też pomocą prawną członkom związku i organizacjom zakładowym. Pomaga też w przekwalifikowaniu się bezrobotnych.

Ważnym elementem działalności NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemi Łódzkiej jest również organizowanie uroczystości rocznicowych oraz związkowych.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane