Aktualności

Najlepsi uczniowie otrzymali stypendia
18 lutego 2020

Wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk wziął udział w uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej, która odbyła się w auli im. prof. Wacława Szuberta na Uniwersytecie Łódzkim.

- Otrzymanie takiego stypendium to bardzo duże wyróżnienie. W województwie łódzkim jesteście elitą wśród uczniów,  a także przyszłością naszego narodu – powiedział wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk. Stypendium Prezesa Rady Ministrów dostało 234 uczniów. Uczęszczają oni do szkół w województwie łódzkim. Nagrodę otrzymały osoby, które uzyskały najwyższą średnią z ocen końcowych (za rok szkolny 2018/2019) lub wykazały szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, zdobywając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych mieli co najmniej dobre rezultaty. Każda szkoła mogła wytypować tylko jednego kandydata.

Dodatkowo, 17 uczniów , zaa swoje wybitne osiągnięcia edukacyjne (np. laureaci olimpiad), zostało nagrodzonych stypendiami Ministra Edukacji Narodowej. W uroczystości w Auli im. prof. Wacława Szuberta wziął także udział Grzegorz Wierzchowski, kurator oświaty.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane