Aktualności

Powołano konsultantów wojewódzkich
29 czerwca 2020

Wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk powołał konsultantów wojewódzkich w dziedzinach: endokrynologii i diabetologii dziecięcej, farmacji szpitalnej oraz geriatrii.

W dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej konsultantem wojewódzkim została prof. Renata Stawerska. Prof. Renata Stawerska pracuje w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki jako Kierownik Kliniki Endokrynologii Wieku Rozwojowego.

Natomiast Dalinda Szpruch, kierownik apteki w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi, została konsultantem wojewódzkim w obszarze farmacji szpitalnej.

Zaś na stanowisko konsultanta wojewódzkiego ds. geriatrii powołano dr Roberta Błaszczaka, Kierownika Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, a także zastępcy Kierownika Kliniki Geriatrii Szpitala Klinicznego im. WAM - CSW Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane