Aktualności

Fundusz Dróg Samorządowych zmienia łódzkie
4 września 2020

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński podpisał dziś kolejne umowy o udzieleniu dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Tym razem beneficjentem jest Gmina Koluszki, która dzięki rządowemu wsparciu będzie mogła zrealizować dwa zadania:

 • Przebudowę ulicy Hallera i Śląskiej - 0,5 km
 • Przebudowę ulicy Mickiewicza i Pomorskiej - 1,1 km

Umowy razem z wojewodą podpisał burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.

Całkowity koszt obu inwestycji to blisko 6 mln złotych, z czego dofinansowanie stanowi 50 % kosztów kwalifikowanych. Planowane zakończenie inwestycji przypada na koniec maja 2022 roku.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane