Komunikaty prasowe

7 stycznia 2019
Szanowni Państwo, w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, mając na uwadze dbałość o zdrowie i życie mieszkańców naszego województwa wojewoda łódzki Zbigniew Rau zwrócił się z prośbą do podległych służb, inspekcji zespolonych oraz jednostek samorządu terytorialnego i zarządców obiektów budowlanych na terenie województwa łódzkiego o podjęcie niezwłocznych działań mających na celu niedopuszczenie do wystąpienia przeciążeń konstrukcji budynków spowodowanych zalegającym na dachach śniegiem. W pierwszej kolejności dotyczy to obiektów wielkopowierzchniowych, budynków użyteczności publicznej oraz budynków zamieszkania zbiorowego.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane