Komunikaty prasowe

4 lutego 2019

Serdecznie zapraszamy Państwa na cztery uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych przez wojewodę łódzkiego Zbigniewa Rau i wicewojewodę łódzkiego Karola Młynarczyka. Wręczone zostaną między innymi: Krzyże Zasługi, Krzyże: Oficerski, Kawalerski, Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medale za Długoletnią Służbę, Medal Pro Patria oraz odznaki honorowe: „Primus in Agendo”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i „Odznaka Honorowa za Zasługi dla Energetyki”. Odznaczeniami zostaną uhonorowane osoby działające na rzecz społeczności lokalnych, krwiodawstwa, krzewienia patriotyzmu oraz rozwoju kultury.

Data: 05 lutego 2019 (wtorek) – dwie uroczystości:
godz.: 12:00 – odznaczenia wręczy wojewoda łódzki Zbigniew Rau
godz.: 14:00 – odznaczenia wręczy wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk
Miejsce:   ŁUW, ul. Piotrkowska 104, Łódź
Sala: 100-lecia Niepodległości
Czas:do 60 minut (każda z uroczystości)

06 lutego 2019 (środa) – dwie uroczystości:
godz.: 12:00 – odznaczenia wręczy wojewoda łódzki Zbigniew Rau
godz.: 14:00 – odznaczenia wręczy wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk
Miejsce:  ŁUW, ul. Piotrkowska 104, Łódź
Sala:  100-lecia Niepodległości
Czas:  do 60 minut (każda z uroczystości)

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane