Komunikaty prasowe

31 lipca 2019
Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2019 r. od godz. 17:00 na terenie województwa łódzkiego będzie mieć miejsce głośna próba systemu alarmowania polegająca na jednominutowej emisji ciągłego sygnału akustycznego (syreny). Włączenie syren ma na celu sprawdzenie skuteczności funkcjonowania systemu oraz upamiętnienie 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Data: 1 sierpnia 2019 (czwartek)
Godzina: 17:00
Miejsce: województwo łódzkie

Informacje:
Włączenie syren odbędzie się na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. poz. 96) oraz zarządzenia nr 179/2019 Szefa Obrony Cywilnej Województwa – Wojewody Łódzkiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane