Komunikaty prasowe

2 sierpnia 2019
Serdecznie zapraszamy Państwa na briefing prasowy z udziałem wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau, którego tematem będą ogłoszone przez wojewodę nabory wniosków na:
 1. dofinansowanie zadań jednorocznych na rok 2020 i wieloletnich z Funduszu Dróg Samorządowych;
 2. dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2019.
Data: 5 sierpnia 2019 (poniedziałek)
Godzina: 11:30
Miejsce: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, Sala Stulecia Niepodległości (116a)

Szczegóły naborów:
https://lodzkie.eu/page/5296,fundusz-drog-samorzadowych-na-lata-2019-2028.html
https://lodzkie.eu/page/5389,fundusz-rozwoju-przewozow-autobusowych-o-charakterze-uzytecznosci-publicznej-.html
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane