Komunikaty prasowe

10 września 2019
Serdecznie zapraszamy Państwa na uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych z samorządami powiatów: brzezińskiego oraz łódzkiego wschodniego. Umowy podpisywać będzie wojewoda łódzki Zbigniew Rau.


Data:
11 września 2019 (środa)
Godzina: 11:00
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16

Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane