Komunikaty prasowe

4 października 2019

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu organizowanym przez wojewodę łódzkiego Zbigniewa Rau oraz przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej Mirosława Pejkę w ramach integracji środowiska kombatanckiego. W wydarzeniu wezmą udział: Kombatanci, Weterani Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, Działacze Opozycji Antykomunistycznej oraz dowódcy i komendanci służb mundurowych, członkowie Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych a także przedstawiciele władz województwa. W trakcie spotkania wojewoda wręczy przyznane przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka Medale „Pro Patria” oraz przyznane przez ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka Medale za Zasługi dla Obronności Kraju. Odznaczeni zostaną członkowie Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Łodzi. Po odznaczeniach odbędzie się projekcja filmu pt. „Legiony” w reżyserii Dariusza Gajewskiego.

1 Data: 7 października 2019 (poniedziałek)
Godzina: 11:00
Miejsce: Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, Łódź
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane