Komunikaty prasowe

9 października 2019

Dzisiejszym Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego przyznano Wojewodzie Łódzkiemu środki finansowe w wysokości 106 tys. 350 zł z ogólnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem dla gminy Rogów na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Rogowie”.

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau spotkał się dziś z wójtem gminy Rogów Danielem Koładą, aby oficjalnie przekazać decyzję premiera oraz porozmawiać o realizowanej inwestycji.

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 188 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2019 r., na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa (Dz. U. poz. 500), zwiększa wydatki budżetowe w części, której dysponentem jest Wojewoda Łódzki, o kwotę 106 350 zł, z przeznaczeniem dla Gminy Rogów na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Rogowie”. (z ogólnej rezerwy budżetowej, określonej w art. 16 ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. poz. 198)). Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju, na wniosek Wojewody Łódzkiego, dokona odpowiednich zmian w budżecie państwa na rok 2019.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane